Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 111/2017 rd Plenum Torsdag 26.10.2017 kl. 16.00—20.49

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.49. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—17.00), andre vice talman Arto Satonen (17.00—18.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.58—20.49). 

Plenum inleddes med en tyst minut till minnet av offren i olyckan i Raseborg. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-152258Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Petteri Orpo inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

2.1.  Muntlig fråga om förhindrande av skattesmitning (Timo Harakka sd)

Muntligt spörsmålMFT 146/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om behovsprövningen av utländsk arbetskraft (Olli Immonen saf)

Muntligt spörsmålMFT 147/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om åtgärder för att förebygga utslagning av unga (Touko Aalto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 148/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om finansieringen av fredsorganisationer (Silvia Modig vänst)

Muntligt spörsmålMFT 149/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om tryggandet av de språkliga rättigheterna i samband med landskapsreformen (Thomas Blomqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 150/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 85/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

Regeringens propositionRP 88/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 88/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 43/2017 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 44/2017 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

LagmotionLM 45/2017 rdTeuvo Hakkarainen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-535/2017 rd till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2017

Regeringens propositionRP 142/2017 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 6-7/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 6, 7/2017 rd till finansutskottet. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.10.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.49.