Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 111/2018 rd Plenum Torsdag 8.11.2018 kl. 16.01—19.58

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.58. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—19.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-221773Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen utrikesminister Timo Soini arbetsminister Jari Lindström inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om polisens rätt använda sig av patientuppgifter (Sirpa Paatero sd)

Muntligt spörsmålMFT 173/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om behandlingen av FN:s GCM-avtal (Laura Huhtasaari saf)

Muntligt spörsmålMFT 174/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om stärkande av ett jämlikt föräldraskap (Kari Uotila vänst)

Muntligt spörsmålMFT 175/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om effekten av valresultatet i USA (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 176/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om att förbättra situationen för dem som insjuknat på grund av inomhusluften (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 177/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om avverkningen av skog (Arto Pirttilahti cent)

Muntligt spörsmålMFT 178/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om riktande av de tilläggsanslag som anvisats för skyddande av Östersjön (Saara-Sofia Sirén saml)

Muntligt spörsmålMFT 179/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om hur vårdreformen framskrider (Simon Elo blå)

Muntligt spörsmålMFT 180/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Regeringens propositionRP 211/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 210/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

Regeringens propositionRP 56/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 56/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 130/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 130/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

LagmotionLM 37/2018 rdStefan Wallin sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 43/2018 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 49/2018 rdMerja Mäkisalo-Ropponen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension

LagmotionLM 51/2018 rdHeli Järvinen gröna 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.11.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.58.