Plenarprotokollets huvudsida
PR
112
2017 rd
Plenum
Fredag 27.10.2017 kl. 13.00—13.31
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.00—13.31) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-152540
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 26.10.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 149-167/2017 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 364, 385, 393–397, 400–405, 408, 411/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 252/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 7. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 7.11.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Senast publicerat 27-10-2017 16:00