Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 113/2020 rd Plenum Onsdag 16.9.2020 kl. 14.01—16.03

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.03. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.01—15.57) och andre vice talman Juho Eerola (15.57—16.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-314995Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 15.9.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 88-100/2020 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 113/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Regeringens propositionRP 122/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter

Regeringens propositionRP 115/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.9.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.03.