Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 115/2017 rd Plenum Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.49. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (16.00—17.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—18.49). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-155283Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Petteri Orpo inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila jord- och skogsbruksminister Jari Leppä justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

2.1.  Muntlig fråga om förhindrande av internationell skattesmitning (Krista Kiuru sd)

Muntligt spörsmålMFT 151/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om utsläppsmålen och kostnaderna för bilismen (Jari Ronkainen saf)

Muntligt spörsmålMFT 152/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om EU:s och Finlands utsläppsminskningsmål (Ville Niinistö gröna)

Muntligt spörsmålMFT 153/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om händelser i anknytning till förändringen i regeringsbasen (Li Andersson vänst)

Muntligt spörsmålMFT 154/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om säkerheten i skolorna (Mikaela Nylander sv)

Muntligt spörsmålMFT 155/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av en delegation för Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond

LagmotionLM 78/2017 rdAntti Kaikkonen cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 151/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 155/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 169/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 80/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 80/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Regeringens propositionRP 102/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 102/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 110/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 108/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 105/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 105/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 120/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 120/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Slopa omställningen till sommartid

MedborgarinitiativMI 4/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 14-15/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2017. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 10.11.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.49.