Senast publicerat 13-10-2021 16:45

Plenarprotokollets huvudsida PR 115/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 19.19—23.06

Plenum började kl. 19.19. Plenum avbröts kl. 22.50. Plenum fortsatte kl. 23.00. Plenum avslutades kl. 23.06. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (19.19—19.59, 21.58—22.50 och 23.00—23.06) och förste vice talman Antti Rinne (19.59—21.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-398213Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 131/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 41/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 131/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 13.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 23.06.