Plenarprotokollets huvudsida
PR
116
2017 rd
Plenum
Fredag 10.11.2017 kl. 13.00—13.30
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (13.00—13.30) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-155417
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 9.11.2017 överlämnat regeringens propositioner HE 173-175/2017 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 366, 398, 406, 407, 409, 410, 412–431, 433–441, 443, 444, 446, 451/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Slopa omställningen till sommartid
Medborgarinitiativ
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 § i lagen om statsrådet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt till vissa lagar i anslutning till dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 14.11.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Senast publicerat 13.11.2017 10:14