Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 117/2016 rd Plenum Fredag 18.11.2016 kl. 12.59—13.03

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.03. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.59—13.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-92700Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 17.11.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 244-248/2016 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 492, 500, 508, 509, 516, 521, 523, 527, 528, 533-535, 537-545, 550, 551, 556, 558, 559, 562/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
LagmotionLM 93/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 151/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 93/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen

Regeringens propositionRP 162/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Regeringens propositionRP 183/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 103/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2016. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 22.11.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.03.