Senast publicerat 19-10-2021 09:57

Plenarprotokollets huvudsida PR 117/2021 rd Plenum Torsdag 14.10.2021 kl. 16.00—21.13

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.13. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.58) och förste vice talman Antti Rinne (17.58—21.13). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-399608Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om priset på el och bränslen (Veikko Vallin saf)

Muntligt spörsmålMFT 173/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om upphävande av resebegränsningarna (Heikki Autto saml)

Muntligt spörsmålMFT 174/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om kultursektorns finansiering (Pirkka-Pekka Petelius gröna)

Muntligt spörsmålMFT 175/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om kultursektorns finansiering (Suldaan Said Ahmed vänst)

Muntligt spörsmålMFT 176/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om utlänningars markanskaffning (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 177/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om beskattningen av fackföreningar och Rundradions ställning (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 178/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om coronavaccinets säkerhet (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 179/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv

MedborgarinitiativMI 2/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Klassificera torven som förnybar naturresurs

MedborgarinitiativMI 7/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Informationen är vår - medborgarinitiativ om tryggande av Yles textinnehåll

MedborgarinitiativMI 8/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

BerättelseB 15/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

BerättelseB 7/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 15.10.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.13.