Senast publicerat 24-05-2021 17:05

Plenarprotokollets huvudsida PR 118/2017 rd Plenum Onsdag 15.11.2017 kl. 14.01—21.42

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 21.42. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—16.18 och 18.58—19.59), andre vice talman Arto Satonen (16.18—17.30 och 19.59—21.42) och talman Maria Lohela (17.30—18.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-157050Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Debattinitiativ om socialdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

DebattinitiativDI 12/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

3.  Debattinitiativ om sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2018

DebattinitiativDI 7/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Debattinitiativ om gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

DebattinitiativDI 10/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Debattinitiativ om Vänsterförbundets riksdagsgrupps alternativa budget för 2018

DebattinitiativDI 9/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

6.  Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

DebattinitiativDI 11/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Debattinitiativ om kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

DebattinitiativDI 8/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

8.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för närståendevård och inkomstskattelagen

LagmotionLM 48/2017 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 69/2017 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

LagmotionLM 70/2017 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 71/2017 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

LagmotionLM 72/2017 rdArja Juvonen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om om skada, ådragen i militärtjänst

LagmotionLM 76/2017 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 28 c § i vägtrafiklagen

LagmotionLM 46/2017 rdJohanna Karimäki gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 58 och 58 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 49/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 50/2017 rdEmma Kari gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

LagmotionLM 51/2017 rdSatu Hassi gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i bilskattelagen

LagmotionLM 52/2017 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i fordonsskattelagen

LagmotionLM 53/2017 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 54/2017 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

21.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 55/2017 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 56/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

LagmotionLM 57/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 58/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

LagmotionLM 59/2017 rdOlli-Poika Parviainen gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

26.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 30 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 60/2017 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

27.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 61/2017 rdHanna Halmeenpää gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

28.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 a och 11 b § i lagen om småbarnspedagogik

LagmotionLM 62/2017 rdEmma Kari gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

29.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 43 § 7 mom. i yrkeshögskolelagen

LagmotionLM 63/2017 rdVille Niinistö gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

30.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 49 § 7 mom. i universitetslagen

LagmotionLM 64/2017 rdVille Niinistö gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

31.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 65/2017 rdHanna Halmeenpää gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

32.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

LagmotionLM 66/2017 rdSatu Hassi gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

33.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 67/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

34.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om skatt på arv och gåva

LagmotionLM 68/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

35.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

LagmotionLM 79/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

36.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

LagmotionLM 80/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

37.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och av 2 § i lagen om moderskapsunderstöd

LagmotionLM 81/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

38.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av universitetslagen

LagmotionLM 82/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

39.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 83/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

40.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension

LagmotionLM 84/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

41.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

LagmotionLM 85/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

42.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

LagmotionLM 86/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

43.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 87/2017 rdAnna-Maja Henriksson sv 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

44.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

LagmotionLM 77/2017 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

45.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 101/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2017. 

46.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om nationella studie- och examensregister

Regeringens propositionRP 72/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2017. 

47.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.11.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.42.