Plenarprotokollets huvudsida
PR
118
2017 rd
Plenum
Onsdag 15.11.2017 kl. 14.01—21.42
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 21.42. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—16.18 och 18.58—19.59), andre vice talman Arto Satonen (16.18—17.30 och 19.59—21.42) och talman Maria Lohela (17.30—18.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-157050
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Debattinitiativ om socialdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Vänsterförbundets riksdagsgrupps alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för närståendevård och inkomstskattelagen
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Leena
Meri
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Lagmotion
Leena
Meri
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Leena
Meri
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om om skada, ådragen i militärtjänst
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 28 c § i vägtrafiklagen
Lagmotion
Johanna
Karimäki
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 58 och 58 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Emma
Kari
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
Lagmotion
Satu
Hassi
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i bilskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i fordonsskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
Lagmotion
Olli-Poika
Parviainen
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 30 a § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Hanna
Halmeenpää
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 a och 11 b § i lagen om småbarnspedagogik
Lagmotion
Emma
Kari
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 43 § 7 mom. i yrkeshögskolelagen
Lagmotion
Ville
Niinistö
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 49 § 7 mom. i universitetslagen
Lagmotion
Ville
Niinistö
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Hanna
Halmeenpää
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
Lagmotion
Satu
Hassi
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om skatt på arv och gåva
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och av 2 § i lagen om moderskapsunderstöd
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av universitetslagen
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om studiestöd
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livsmedelssäkerhetsverket
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Lagmotion
Päivi
Räsänen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om nationella studie- och examensregister
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2017. 
47
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.11.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.42. 
Senast publicerat 15-11-2017 23:16