Plenarprotokollets huvudsida
PR
119
2017 rd
Plenum
Torsdag 16.11.2017 kl. 15.59—18.49
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.49. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (15.59—16.59), andre vice talman Arto Satonen (16.59—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—18.49). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-157679
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 15.11.2017 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 26 – 42, 44 – 51, 53/2017 vp till utskott. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
arbetsminister
Jari
Lindström
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om att stoppa nedskärningarna i förmåner (Tuula Haatainen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 156/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om skäligare boendekostnader (Ritva Elomaa saf)
Muntligt spörsmål
MFT 157/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om fattigdomen bland barnfamiljerna (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 158/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sote-lösningen i Havslappland (Li Andersson vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 159/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om slopandet av arvs- och gåvoskatten vid generationsväxlingar (Joakim Strand sv)
Muntligt spörsmål
MFT 160/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om nationella studie- och examensregister
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om palliativ vård
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Emma
Kari
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Emma
Kari
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Slopa omställningen till sommartid
Medborgarinitiativ
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 14/2016 rd och AM 15/2016 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 17.11.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.49. 
Senast publicerat 17.11.2017 12:38