Plenarprotokollets huvudsida
PR
12
2019 rd
Plenum
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.15—12.20
Plenum började kl. 12.15. Plenum avslutades kl. 12.20. 
Överläggningarna leddes av talman Antti Rinne (12.15—12.20). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254698
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Val av statsminister
Övrigt ärende
Enda behandling
Riksdagen valde partiordföranden, riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne till statsminister. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 7.6.2019 kl. 13. Plenum avslutades kl. 12.20. 
Senast publicerat 06-06-2019 15:09