Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 124/2016 rd Plenum Torsdag 1.12.2016 kl. 16.00—20.53

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.53. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—17.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—19.52) och andre vice talman Arto Satonen (19.52—20.53). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-96537Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula finansminister Petteri Orpo undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen näringsminister Olli Rehn försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 

2.1.  Muntlig fråga om statsminister Sipiläs agerande i samband med nyhetsrapporteringen gällande honom själv (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 127/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om Forststyrelsens arbetsgivarpolitik (Markus Mustajärvi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 131/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik i skärgården (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 128/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om lösningen på utslagnings- och fattigdomsproblemet (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 129/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om rehabiliteringsstödet för veteraner (Markku Rossi cent)

Muntligt spörsmålMFT 130/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 158/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

Regeringens propositionRP 176/2016 rd
LagmotionLM 68/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 213/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 213/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 164/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 164/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 244/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 244/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 246/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 246/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

LagmotionLM 67/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 67/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 192/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 192/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 119/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 119/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Regeringens propositionRP 114/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 114/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av 4 § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 227/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 227/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

LagmotionLM 104/2016 rdLi Andersson vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Regeringens propositionRP 134/2016 rd
Regeringens propositionRP 249/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2016 rd
BudgetmotionBM 1-462/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotion BM 462/2016 rd till finansutskottet. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 2.12.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.53.