Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 124/2018 rd Plenum Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04

Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.04. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.01—13.04). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-228248Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 29.11.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 250-269/2018 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 450, 451, 453-456/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 59/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd

Regeringens propositionRP 204/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 204/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Regeringens propositionRP 187/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 125/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 186/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Regeringens propositionRP 181/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 182/2018 rd
LagmotionLM 40/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Regeringens propositionRP 122/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 174/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Regeringens propositionRP 102/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.12.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.04.