Senast publicerat 25-04-2022 09:45

Plenarprotokollets huvudsida PR 13/2022 rd Plenum Tisdag 22.2.2022 kl. 14.01—20.14

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.14. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.57 och 17.58—20.14) och förste vice talman Antti Rinne (15.57—17.58). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-8034Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 13-19/2022 rd till utskott. 

3. Aktuell debatt: Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget

DebattinitiativDI 2/2022 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4. Interpellation om bränsle- och energipriserna

InterpellationIP 1/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 234/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Regeringens propositionRP 182/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022. 

7. Regeringens årsberättelse 2020Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

BerättelseB 3/2021 rd
BerättelseB 16/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022. 

8. Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

BerättelseB 20/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 9/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 8/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 23.2.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.14.