Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 130/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00—19.43

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.43. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.00—17.56) och förste vice talman Antti Rinne (17.56—19.43). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-324119Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen jord- och skogsbruksminister Jari Leppä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om begränsningar av restaurangernas öppettider på grund av corona (Veikko Vallin saf)

Muntligt spörsmålMFT 130/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om beslutsprocessen gällande coronaåtgärder (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 131/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om resurserna för att spåra coronasmittade (Mirka Soinikoski gröna)

Muntligt spörsmålMFT 132/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om sänkningen av hushållsbidraget (Saara-Sofia Sirén saml)

Muntligt spörsmålMFT 133/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om landskapsskatten i social- och hälsovårdsreformen (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 134/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om problemen med digital studentexamen (Juha Sipilä cent)

Muntligt spörsmålMFT 135/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Tillåt jakt på vitkindad gås

MedborgarinitiativMI 3/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

4.  Klimatårsberättelse 2020

BerättelseB 18/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

Regeringens propositionRP 138/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 121/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 23/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till beslut om temporär ändring av riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 3/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

MedborgarinitiativMI 7/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 7/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Regeringens propositionRP 122/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 22/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 122/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 157/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.10.2020. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 163/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.10.2020. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.10.2020 kl 19.55. Plenum avslutades kl. 19.43.