Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 131/2017 rd Plenum Tisdag 5.12.2017 kl. 12.00—12.48

Plenum började kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 12.48. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.00—12.48). 

Juileumsplenum för Finlands 100-åriga självständighet inleddes med att Gardes musikkårs fanfargrupp framförde musikmajor Pasi-Heikki Mikkolas för jubileumsplenum komponerade Jubileumsfanfar Finland 100. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-162498Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

LagmotionLM 78/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 78/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.12.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 12.48.