Plenarprotokollets huvudsida
PR
131
2018 rd
Plenum
Fredag 14.12.2018 kl. 13.00—13.28
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.00—13.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232375
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 13.12.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 302-313/2018 rd. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 452, 457, 464, 466, 467, 469-475, 479, 480, 482, 484/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 85/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 17.12.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Senast publicerat 14-12-2018 15:51