Senast publicerat 12-11-2021 14:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 132/2021 rd Plenum Torsdag 11.11.2021 kl. 16.00—20.16

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.16. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.59) och förste vice talman Antti Rinne (17.59—20.16). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-408360Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen inrikesminister Maria Ohisalo social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om gränssäkerheten (Mauri Peltokangas saf)

Muntligt spörsmålMFT 195/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om begränsande av sökande av asyl (Petteri Orpo saml)

Muntligt spörsmålMFT 196/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om att förbereda sig för en hybridoperation (Mikko Savola cent)

Muntligt spörsmålMFT 197/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om domstolarnas finansiering (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 198/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 199/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning (Tarja Filatov sd)

Muntligt spörsmålMFT 200/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning (Noora Koponen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 201/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om sanktioner riktade mot flygbolag (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 202/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Mikko Kärnäs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 153/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Debattinitiativ om att trygga och stärka verksamhetsförutsättningarna för rättsstaten och rättsvården

DebattinitiativDI 5/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 195/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Rätt att vara - medborgarinitiativ för en mer rättvis translag

MedborgarinitiativMI 6/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Född frisk – sluta med ”omvändelseterapier”

MedborgarinitiativMI 10/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 32/2021 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

LagmotionLM 33/2021 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 12.11.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.16.