Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 133/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03

Plenum började kl. 19.02. Plenum avbröts kl. 19.07. Plenum fortsatte kl. 19.39. Plenum avbröts kl. 19.55. Plenum fortsatte kl. 21.00. Plenum avslutades kl. 21.03. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.02—19.07) och andre vice talman Arto Satonen (19.39—19.55 och 21.00—21.03) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-101237Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 224/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 224/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 140/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 140/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 133/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 208/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 237/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning samt till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 178/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 178/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 256/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 257/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

10.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 6/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 9/2016 rd
Enda behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Regeringens propositionRP 134/2016 rd
Regeringens propositionRP 249/2016 rd
BudgetmotionBM 1-462/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 34, 53/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2016. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är i onsdag 14.12.2016 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 21.03.