Plenarprotokollets huvudsida
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades 19.12.2018 kl. 00.59. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—12.04, 15.01—16.59 och 22.59—0.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.04—12.59, 14.01—15.01 och 19.00—21.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (12.59—14.01, 16.59—19.00 och 21.00—22.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-234516
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 17.12.2018 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 47, 59-65/2018 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 152/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 160/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-234139
Förslag till uttalande 17.12.2018
Bilaga 7A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 246/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 227/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 21 Riksdagen
Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
Den allmänna debatten är avslutad och behandlingen av ärendet avbryts. 
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
Den allmänna debatten är avslutad och behandlingen av ärendet avbryts. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.12.2018 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.59. 
Senast publicerat 20-12-2018 00:58