Plenarprotokollets huvudsida
PR
134
2016 rd
Plenum
Onsdag 14.12.2016 kl. 12.00—20.22
Plenum började kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 20.22. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.00—14.56 och 17.59—19.58) och andre vice talman Arto Satonen (14.56—17.59 och 19.58—20.22) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-99961
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 133/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 208/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 21 Riksdagen
Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 22 Republikens president
Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.12.2016 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 20.22. 
Senast publicerat 04-07-2017 16:24