Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 135/2016 rd Plenum Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02—21.54

Plenum började kl. 10.02. Plenum avbröts kl. 11.59. Plenum fortsatte kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 21.54. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (10.02—11.59 och 18.31—20.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—18.31 och 20.59—21.54) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-100530Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Regeringens propositionRP 134/2016 rd
Regeringens propositionRP 249/2016 rd
BudgetmotionBM 1-462/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 34, 53/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

2.1.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.2.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.3.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Timo Soini inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen näringsminister Olli Rehn försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 

3.1.  Muntlig fråga om behovet av tilläggsnedskärningar (Sanna Marin sd)

Muntligt spörsmålMFT 137/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om situationen i Syrien (Pekka Haavisto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 138/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om barnfamiljernas utkomst (Li Andersson vänst)

Muntligt spörsmålMFT 139/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om bekämpning av svinpest (Pertti Hakanen cent)

Muntligt spörsmålMFT 140/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om framskjuten tidpunkt för julen (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 141/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 128/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 219/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 219/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 222/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2016. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 121/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2016. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.12.2016 klo 10.00. Plenum avslutades kl. 21.54.