Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 135/2018 rd Plenum Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00—20.54

Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 13.07. Plenum fortsatte kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.54. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.00—13.07 och 16.01—18.01), andre vice talman Tuula Haatainen (18.01—19.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.59—20.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-235362Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.12.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 314-315/2018 rd. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

3.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 

3.2.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 

3.3.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet. 

3.4.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 

3.5.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.6.  Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden

Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 

4.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

4.1.  Muntlig fråga om inkomstfördelningspolitiken (Suna Kymäläinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 207/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.2.  Muntlig fråga om traditionella julfester i skolorna (Leena Meri saf)

Muntligt spörsmålMFT 208/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.3.  Muntlig fråga om lärarnas arbetshälsa (Krista Mikkonen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 209/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.4.  Muntlig fråga om upphandlingen gällande Virve-nätet (Jari Myllykoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 210/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.5.  Muntlig fråga om ratificeringen av ILO:s konvention om ursprungsfolk (Anna-Maja Henriksson sv)

Muntligt spörsmålMFT 211/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.6.  Muntlig fråga om tryggande av den inhemska matproduktionen (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 212/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.7.  Muntlig fråga om att gynna det inhemska (Eerikki Viljanen cent)

Muntligt spörsmålMFT 213/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.8.  Muntlig fråga om återsändningsavtal med Irak (Pia Kauma saml)

Muntligt spörsmålMFT 214/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.9.  Muntlig fråga om det ekonomiska läget i Finland nästa år (Reijo Hongisto blå)

Muntligt spörsmålMFT 215/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.10.  Muntlig fråga om främjande av avtal och samarbete (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 216/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 199/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 199/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till beslut och lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 21.12.2018 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 20.54.