Plenarprotokollets huvudsida
PR
135
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00—20.54
Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 13.07. Plenum fortsatte kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.54. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.00—13.07 och 16.01—18.01), andre vice talman Tuula Haatainen (18.01—19.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.59—20.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-235362
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.12.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 314-315/2018 rd. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden
Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om inkomstfördelningspolitiken (Suna Kymäläinen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 207/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om traditionella julfester i skolorna (Leena Meri saf)
Muntligt spörsmål
MFT 208/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om lärarnas arbetshälsa (Krista Mikkonen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 209/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om upphandlingen gällande Virve-nätet (Jari Myllykoski vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 210/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ratificeringen av ILO:s konvention om ursprungsfolk (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
MFT 211/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tryggande av den inhemska matproduktionen (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 212/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att gynna det inhemska (Eerikki Viljanen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 213/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om återsändningsavtal med Irak (Pia Kauma saml)
Muntligt spörsmål
MFT 214/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om det ekonomiska läget i Finland nästa år (Reijo Hongisto blå)
Muntligt spörsmål
MFT 215/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om främjande av avtal och samarbete (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
MFT 216/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 199/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till beslut och lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet.Andra behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 21.12.2018 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 20.54. 
Senast publicerat 07-01-2019 13:39