Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 136/2020 rd Plenum Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00—18.45

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.45. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.58) och talman Anu Vehviläinen (17.58—18.45). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-326242Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson näringsminister Mika Lintilä undervisningsminister Li Andersson inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om fördömande av terrordådet i Paris (Leena Meri saf)

Muntligt spörsmålMFT 136/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om åtgärder för att begränsa höjningar av elöverföringspriser (Heikki Vestman saml)

Muntligt spörsmålMFT 137/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om att skärpa taket för höjning av elöverföringspriser (Paavo Arhinmäki vänst)

Muntligt spörsmålMFT 138/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om energiförbrukningen av torv (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 139/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om företagens investeringar i Finland (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 140/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Sanni Grahn-Laasonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet och ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 43/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Sari Sarkomaas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 44/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Mia Laihos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet

Begäran om befrielseBEF 45/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

BerättelseB 15/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.3.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 179/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 180/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 181/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 166/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

BerättelseB 8/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Regeringens propositionRP 118/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 104/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.10.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.45.