Senast publicerat 19-11-2021 14:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 137/2021 rd Plenum Fredag 19.11.2021 kl. 13.00—13.27

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.27. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.27). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-411151Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 18.11.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 216-221/2021 rd. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 18.11.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 9/2021 rd om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR). 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 565, 566, 568, 569, 572-576, 580, 581, 583, 585-587, 589, 591, 593, 594, 596, 601, 607/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4.  Övriga meddelanden

Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-411095
Republikens presidents öppna brev 19.11.2021
Bilaga 2.4A

Republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet 

3.  Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

MedborgarinitiativMI 9/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen

Regeringens propositionRP 117/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände reservationen och förklaringen i proposition RP 117/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 117/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 107/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 201/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens propositionRP 178/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd
LagmotionLM 41/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 158/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 210/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.11.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27.