Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 138/2017 rd Plenum Torsdag 14.12.2017 kl. 10.00—17.04

Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 12.32. Plenum fortsatte kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 17.04. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (10.00—12.32) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.02—17.04) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-165559Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

2.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.2.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.3.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Huvudtiteln avförd från dagordningen. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

3.1.  Muntlig fråga om den ökande ojämlikheten (Tuula Haatainen sd)

Muntligt spörsmålMFT 201/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om närundervisningen inom yrkesutbildningen (Pekka Haavisto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 202/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om aktiveringsmodellen för utkomstskydd för arbetslösa (Rami Lehto saf)

Muntligt spörsmålMFT 203/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om vårdreformens sparmål (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 204/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om EU:s framtid (Matti Vanhanen cent)

Muntligt spörsmålMFT 205/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om regeringens möjligheter att garantera en vit jul (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 206/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

Regeringens propositionRP 97/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 151/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen

Regeringens propositionRP 157/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 170/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Regeringens propositionRP 181/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 14.12.2017. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.12.2017 kl. 17.20. Plenum avslutades kl. 17.04.