Plenarprotokollets huvudsida
PR
14
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.10. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.10). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254792
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Val av förste vice talman
Val
VAL 7/2019 rd
Val
Riksdagen valde riksdagsledamot, politices magister Tuula Haatainen till riksdagens förste vice talman. 
Val av andre vice talman
Val
VAL 8/2019 rd
Val
Riksdagen valde riksdagsledamot, företagare Juho Eerola till riksdagens andre vice talman. 
4
Meddelanden
Övriga meddelanden
Vice talmännens högtidliga försäkringar. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-254789
Meddelande till republikens president om valet av talmän 7.6.2019
Bilaga 4.2A
Meddelande till republikens president om valet av talmän. 
Valförrättning
Nytillsättning av utskott och förrättande av val till riksdagens organ. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.6.2019 kl. 12. Plenum avslutades kl. 15.10. 
Senast publicerat 07-06-2019 19:39