Plenarprotokollets huvudsida
PR
14
2020 rd
Plenum
Torsdag 27.2.2020 kl. 16.01—19.19
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.19. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.01—17.56) och andre vice talman Juho Eerola (17.56—19.19). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287738
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019 (B 4/2020 rd). 
Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids
Statsministerns upplysning
SU 3/2020 rd
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Saara Hyrkkös begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet, uppdraget som medlem i lagutskottet och uppdraget som ersättare i kulturutskottet
Begäran om befrielse
BEF 5/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen och 33 a § i medborgarskapslagen
Lagmotion
Pia
Kauma
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen
Lagmotion
Heikki
Vestman
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.2.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.19. 
Senast publicerat 28-02-2020 08:15