Senast publicerat 24-05-2021 17:26

Plenarprotokollets huvudsida PR 140/2020 rd Plenum Torsdag 5.11.2020 kl. 16.02—18.34

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 18.34. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.02—17.51) och förste vice talman Antti Rinne (17.51—18.34). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-329895Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 4.11.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 4/2020 rd: Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Matti Vanhanen utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om hotet från den islamistiska terrorismen (Jani Mäkelä saf)

Muntligt spörsmålMFT 141/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om dataintrånget i Vastaamo (Sari Multala saml)

Muntligt spörsmålMFT 142/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om datasäkerheten i patientinformationssystem (Merja Kyllönen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 143/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om tillgången på mentalvårdstjänster och datasäkerheten i patientinformationssystem (Sofia Virta gröna)

Muntligt spörsmålMFT 144/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om stark elektronisk identifiering (Eeva-Johanna Eloranta sd)

Muntligt spörsmålMFT 145/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om screening av prostatacancer (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 146/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om en höjning av bränslebeskattningen (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 147/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om pojkars skolframgång (Pekka Aittakumpu cent)

Muntligt spörsmålMFT 148/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 63/2020 rd
Val

Riksdagen valde Sari Multala till medlem i jord- och skogsbruksutskottet. 

5.  Fyllnadsval till miljöutskottet

ValVAL 64/2020 rd
Val

Riksdagen valde Kai Mykkänen till medlem i miljöutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 204/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens propositionRP 191/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 183/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 184/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 193/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

BerättelseB 20/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

BerättelseB 6/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 6.11.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.34.