Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-332900Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 12.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 215-225/2020 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 714, 721, 748, 753, 754, 760–763, 766, 768–770, 772–781, 784–787, 789, 791–794, 805/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 12.11.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 6/2020 rd: Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 144/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 14/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 14/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 81/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 81/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-41. i proposition RP 109/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

Regeringens propositionRP 110/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Regeringens propositionRP 8/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 8/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 154/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 154/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 147/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 186/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Regeringens propositionRP 201/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 113/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Regeringens propositionRP 140/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden

Regeringens propositionRP 108/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.28.