Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 146/2017 rd Plenum Onsdag 20.12.2017 kl. 10.01—12.53

Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades kl. 12.53. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (10.01—12.53). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-167072Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.12.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 190-195/2017 rd 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 19.12.2017 unionsärendet U 70/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2018 i propositionerna RP 106, 176/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-535/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen AM 51/2017 rd förkastas Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.1.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 

3.2.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 

3.3.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 

3.4.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 35 enligt betänkandet. 

3.5.  Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur

Riksdagen godkände avdelning 11 enligt betänkandet. 

3.6.  Avdelning 12 Inkomster av blandad natur

Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet. 

3.7.  Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst

Riksdagen godkände avdelning 13 enligt betänkandet. 

3.8.  Avdelning 15 Lån

Riksdagen godkände avdelning 15 enligt betänkandet. 

3.9.  Allmänna motivering

Riksdagen godkände allmänna motiveringen enligt betänkandet. 

3.10.  Detaljmotivering, Allmänna föreskrifter

Riksdagen godkände de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen enligt betänkandet. 

4.  Övrigt ärende Redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar

Övrigt ärendeÖ 4/2017 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Sanna Marins begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet, medlem i lagutskottet och ersättare i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 86/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Avbrytande av riksmötet

Riksdagsarbete diverseRAD 4/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

7.  Nästa plenum