Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 149/2020 rd Plenum Fredag 20.11.2020 kl. 13.00—13.09

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.09. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.09). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-335215Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 226-231/2020 rd. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 19.11.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 5/2020 rd om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 750, 765, 783, 788, 790, 795-804, 806, 807, 809, 812, 813/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.11.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 124-131, 136-141/2020 rd till utskott och 19.11.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 132-135/2020 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 143/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 143/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 205/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 102/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 205/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Regeringens propositionRP 140/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden

Regeringens propositionRP 108/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 108/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 4.-6. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 181/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 132/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 209/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.09.