Plenarprotokollets huvudsida
PR
149
2020 rd
Plenum
Fredag 20.11.2020 kl. 13.00—13.09
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.09. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.09). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-335215
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 226-231/2020 rd. 
2.2
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 19.11.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 5/2020 rd om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. 
2.3
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 750, 765, 783, 788, 790, 795-804, 806, 807, 809, 812, 813/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
2.4
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 17.11.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 124-131, 136-141/2020 rd till utskott och 19.11.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 132-135/2020 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 143/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 205/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 108/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 4.-6. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.09. 
Senast publicerat 20-11-2020 15:13