Plenarprotokollets huvudsida
PR
15
2017 rd
Plenum
Onsdag 1.3.2017 kl. 14.03—17.46
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 17.46. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—16.35) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.35—17.46). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-110008
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.3.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.46. 
Senast publicerat 29.8.2017 14:08