Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 15/2017 rd Plenum Onsdag 1.3.2017 kl. 14.03—17.46

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 17.46. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—16.35) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.35—17.46). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-110008Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen

Statsrådets redogörelseSRR 2/2017 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016

BerättelseB 5/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 264/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.3.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.46.