Plenarprotokollets huvudsida
PR
15
2019 rd
Plenum
Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00—21.58
Plenum började kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 21.58. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.00—13.59 och 20.00—21.58), förste vice talman Tuula Haatainen (13.59—15.58 och 17.57—20.00) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.57). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255096
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018 (B 9/2019 rd). 
2.2
Övriga meddelanden
Laura Huhtasaari har meddelat att hon avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 2 juli 2019 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Enda behandling
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 12.6.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 21.58. 
Senast publicerat 25-06-2019 13:54