Plenarprotokollets huvudsida
PR
15
2020 rd
Plenum
Fredag 28.2.2020 kl. 12.59—13.25
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.25. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (12.59—13.25). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287874
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 27.2.2020 överlämnat regeringens proposition RP 15/2020 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 472, 474, 475, 477, 480, 481/2019 vp, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 22/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
VAL 13/2020 rd
Val
Riksdagen valde Heli Järvinen till medlem i utrikesutskottet. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 14/2020 rd
Val
Riksdagen valde Iiris Suomela till medlem i lagutskottet. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 15/2020 rd
Val
Riksdagen valde Noora Koponen till ersättare i kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
Lagmotion
Vilhelm
Junnila
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2020. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.3.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.25. 
Senast publicerat 28-02-2020 15:03