Plenarprotokollets huvudsida
PR
150
2018 rd
Plenum
Onsdag 30.1.2019 kl. 13.59—15.40
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.40. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (13.59—15.40). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-242591
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 29.1.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 66, 68-71/2018 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 257/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 267/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 31.1.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.40. 
Senast publicerat 30-01-2019 17:18