Senast publicerat 24-05-2021 17:26

Plenarprotokollets huvudsida PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.05. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.00—17.57), förste vice talman Antti Rinne (17.57—19.59 och 21.58—22.05) och andre vice talman Juho Eerola (19.59—21.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-339707Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen undervisningsminister Li Andersson inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om ordnande av folkomröstning om EU:s stimulanspaket (Rami Lehto saf)

Muntligt spörsmålMFT 169/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om ordnande av folkomröstningar (Ano Turtiainen at)

Muntligt spörsmålMFT 170/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om riktlinjerna i statsbudgeten för nästa år (Elina Lepomäki saml)

Muntligt spörsmålMFT 171/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om att vidta sysselsättande åtgärder (Katri Kulmuni cent)

Muntligt spörsmålMFT 172/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om att rätta till snedvridningen av bostadsmarknaden (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 173/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om att betala coronaersättning till vårdpersonalen (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 174/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om ordnandet av ungdomsarbete under coronarestriktionerna (Hanna Holopainen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 175/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Emma Karis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 51/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

MedborgarinitiativMI 6/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5.  Lagmotion med förslag till lag om en rådgivande folkomröstning om Finlands deltagande i Europeiska unionens återhämtningsinstrument

LagmotionLM 44/2020 rdSanna Antikainen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
LagmotionLM 59/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 174/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 229/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 149/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 202/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 202/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 194/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 208/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 208/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Regeringens propositionRP 224/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 224/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens propositionRP 188/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 188/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Regeringens propositionRP 203/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 203/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens propositionRP 191/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 183/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 152/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Regeringens propositionRP 150/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 150/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 141/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 223/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 231/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 231/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 180/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 180/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 204/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 204/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

BerättelseB 16/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn och lagen om pension för arbetstagare

LagmotionLM 36/2020 rdMari-Leena Talvitie saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 4.12.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.05.