Plenarprotokollets huvudsida
PR
159
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.2.2019 kl. 16.05—22.05
Plenum började kl. 16.05. Plenum avslutades kl. 22.05. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (16.05—18.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.01—20.00) och talman Paula Risikko (20.00—22.05). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-246672
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om företag som producenter av äldreomsorg (Jukka Gustafsson sd)
Muntligt spörsmål
MFT 259/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utredning av försummelser inom äldreomsorgen (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 260/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om återsändande av personer som fått ett negativt asylbeslut till Irak (Mika Raatikainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 261/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bevarande av naturens mångfald (Emma Kari gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 262/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om avgiftsfri utbildning på andra stadiet (Anders Adlercreutz sv)
Muntligt spörsmål
MFT 263/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om mentalvårdstjänster för unga (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 264/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 305/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 296/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 197/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 265/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Lagmotion
Maria
Guzenina
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
11
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Lagmotion
Ilmari
Nurminen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
12
Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 15.2.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.05. 
Senast publicerat 20-02-2019 13:54