Plenarprotokollets huvudsida
PR
16
2017 rd
Plenum
Torsdag 2.3.2017 kl. 15.59—21.42
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 21.42. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (15.59—17.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.58—20.00) och andre vice talman Arto Satonen (20.00—21.42). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-110473
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
finansminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
kommunikationsminister
Anne
Berner
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
Muntlig fråga om en reform av familjeledigheterna (Susanna Huovinen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 18/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om behandlingen av utkomststödsansökningar (Jyrki Kasvi gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 19/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om landskapsreformen (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
MFT 20/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands målsättningar under ordförandeperioden i Arktiska rådet (Katri Kulmuni cent)
Muntligt spörsmål
MFT 21/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2017. 
5
Nästa plenum
Senast publicerat 29.8.2017 15:14