Plenarprotokollets huvudsida
PR
16
2019 rd
Plenum
Onsdag 12.6.2019 kl. 12.00—23.12
Plenum började kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 23.12. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (12.00—13.59, 17.58—20.10 och 22.01—23.12), talman Matti Vanhanen (13.59—15.58) och förste vice talman Tuula Haatainen (15.58—17.58 och 20.10—22.01). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255432
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018 (B 11/2019 rd). 
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Enda behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2019. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 13.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 23.12. 
Senast publicerat 13-06-2019 00:57