Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 168/2018 rd Plenum Fredag 1.3.2019 kl. 13.07—15.09

Plenum började kl. 13.07. Plenum avbröts kl. 13.35. Plenum fortsatte kl. 15.08. Plenum avslutades kl. 15.09. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.07—13.35 och 15.08—15.09). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-250134Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 567, 574, 591, 596, 599, 606, 607, 611-627, 629, 630/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 6/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 145/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 313/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 313/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 294/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Statsrådets redogörelseSRR 5/2018 rd
Utskottets betänkandeFrUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

Regeringens propositionRP 230/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 41/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 254/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 260/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 264/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 44/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 214/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 272/2018 rd
LagmotionLM 12/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 302/2018 rd
LagmotionLM 16/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 71/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 4.3.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 15.09.