Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 168/2020 rd Plenum Torsdag 17.12.2020 kl. 9.59—19.27

Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 13.02. Plenum fortsatte kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.27. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (9.59—11.59), andre vice talman Juho Eerola (11.59—13.02 och 16.00—17.57) och förste vice talman Antti Rinne (17.57—19.27). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-343667Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Grundlagsutskottet har 16.12.2020 valt ledamot Antti Rinne till ordförande. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

3.1.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.2.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.3.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.4.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.5.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.6.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.7.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.8.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

4.1.  Muntlig fråga om utrikesminister Haavistos agerande (Sanna Antikainen saf)

Muntligt spörsmålMFT 180/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.2.  Muntlig fråga om finländarnas oro för sin utkomst under coronatiden (Ruut Sjöblom saml)

Muntligt spörsmålMFT 181/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.3.  Muntlig fråga om tillgången på vårdpersonal (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 182/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.4.  Muntlig fråga om Lapplandsturismen under coronatiden (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 183/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.5.  Muntlig fråga om coronavaccin (Pasi Kivisaari cent)

Muntligt spörsmålMFT 184/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.6.  Muntlig fråga om den ökade ensamheten (Veronika Honkasalo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 185/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.7.  Muntlig fråga om ensamhet under julfirandet (Anders Norrback sv)

Muntligt spörsmålMFT 186/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.8.  Muntlig fråga om coronavaccin för julgubben (Kai Mykkänen saml)

Muntligt spörsmålMFT 187/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-46. i proposition RP 220/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Sari Multalas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i underrättelsetillsynsutskottet

Begäran om befrielseBEF 55/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Första vice talmannens begäran om befrielse

Begäran om befrielseBEF 54/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 18.12.2020 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 19.27.