Plenarprotokollets huvudsida
PR
17
2015 rd
Plenum
Tisdag 9.6.2015 kl. 14.00—14.07
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.07. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—14.07) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-5946
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Valförrättning
Den nya tidpunkten för val av revisorer för Finlands Bank meddelades 
Val av utskott
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i utskotten. 
Val av Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Val av Finlands delegation i Europarådet
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Val av Finlands delegation i parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Val av riksdagens bankfullmäktige
Val
Riksdagen valde medlemmar i bankfullmäktige. 
Val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Val
Riksdagen valde medlemmar och deras ersättare i Folkpensionsanstaltens fullmäktige. 
Val av Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
Riksdagen valde medlemmar i förvaltningsrådet. 
Val av riksdagens revisorer
Val
Riksdagen valde riksdagens revisorer och deras ersättare. 
Val av Riksdagsbibliotekets styrelse
Val
Riksdagen valde Riksdagsbibliotekets styrelse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är onsdag 10.6.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.07. 
Senast publicerat 04-12-2015 12:46