Senast publicerat 24-05-2021 16:44

Plenarprotokollets huvudsida PR 172/2018 rd Plenum Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 20.58. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.02—18.02), andre vice talman Tuula Haatainen (18.02—19.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.01—20.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251388Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om förbättrande av vårdarnas ställning (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 282/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om kostnaderna för invandringen (Juho Eerola saf)

Muntligt spörsmålMFT 283/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om IS-krigares och deras familjers återvändande till Finland (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 284/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om att förlora finskt medborgarskap med stöd av den nationella säkerheten (Kari Kulmala blå)

Muntligt spörsmålMFT 285/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om kvinnornas rättigheter och jämställdhet (Heli Järvinen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 286/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om ställningen för dem som är beroende av grundtrygghetsförmåner (Markus Mustajärvi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 287/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om vårdarbetets uppskattning och attraktiv vårdutbildning (Veronica Rehn-Kivi sv)

Muntligt spörsmålMFT 288/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om styrkande av identiteten på ett röstningsställe (Antti Kurvinen cent)

Muntligt spörsmålMFT 289/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9.  Muntlig fråga om minskande av våld i nära relationer som riktar sig mot kvinnor (Pia Kauma saml)

Muntligt spörsmålMFT 290/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 38/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 282/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 298/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 298/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 299/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 45/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 299/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 272/2018 rd
LagmotionLM 12/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 272/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 12/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 302/2018 rd
LagmotionLM 16/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 302/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 16/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

Regeringens propositionRP 230/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 230/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 51-58/2016 rd, 24/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 41/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 2.-4. i proposition RP 68/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 1. i proposition RP 68/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 254/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 8/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 254/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 260/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 260/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 264/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 44/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 214/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 35/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 214/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 71/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 71/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 69/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 221/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 23/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2018 rd
MedborgarinitiativMI 3/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 24/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.3.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.58.