Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 173/2018 rd Plenum Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33

Plenum började kl. 13.02. Plenum avbröts kl. 13.34. Plenum fortsatte kl. 15.34. Plenum avslutades kl. 16.33. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.02—13.34 och 15.34—16.33). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251797Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Meddelande om statsrådets anhållan om avsked

Meddelades att republikens president har mottagit och godkänt statsminister Juha Sipiläs begäran om avsked för statsrådet av den 8 mars 2019 samt bett statsrådet fortsätta som expeditionsministär till dess att en ny regering utnämnts. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 628, 632, 634-640, 642-644, 646, 647, 649, 651, 652, 655, 658, 660/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251607
Ändringsförslag 8.3.2019
Bilaga 3A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 202/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. och 5. i proposition RP 203/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 4. i proposition RP 203/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 275/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 6. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 158/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 309/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 69/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 221/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 23/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 221/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 14.-15. i proposition RP 221/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2018 rd
MedborgarinitiativMI 3/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
Regeringens propositionRP 324/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 51-54/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 28/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2019. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 11.3.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 16.33.