Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 174/2018 rd Plenum Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06

Plenum började kl. 12.03. Plenum avslutades kl. 15.06. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.03—14.06) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.06—15.06). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251818Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 8.3.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 81, 82/2018 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 28/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 38/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk

Regeringens propositionRP 231/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 231/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 221/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 23/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 221/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 14.-15. i proposition RP 221/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. och 5. i proposition RP 203/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 4. i proposition RP 203/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 202/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 298/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 298/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 11. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 42/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-16. i proposition RP 100/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 17. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen

Regeringens propositionRP 33/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 299/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 45/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 299/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.3.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 15.06.