Plenarprotokollets huvudsida
PR
178
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 16.00—17.46
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.46. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.00—17.46). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252499
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 237/2018 rd och innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 86/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 15.3.2019 kl. 13. Plenum avslutades kl. 17.46. 
Senast publicerat 14.3.2019 18:57