Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 178/2018 rd Plenum Torsdag 14.3.2019 kl. 16.00—17.46

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.46. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.00—17.46). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252499Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MedborgarinitiativMI 3/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagenLagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 237/2018 rd
LagmotionLM 86/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 237/2018 rd och innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 86/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 278/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 15.3.2019 kl. 13. Plenum avslutades kl. 17.46.