Plenarprotokollets huvudsida
PR
18
2020 rd
Plenum
Torsdag 5.3.2020 kl. 16.00—20.25
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.25. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.57), talman Matti Vanhanen (17.57—19.58) och andre vice talman Juho Eerola (19.58—20.25). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-289152
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om regeringens linje gällande flyktingsituationen i Turkiet och Grekland (Sebastian Tynkkynen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 18/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU:s yttre gränser och Greklands beslut att stänga sin gräns för asylsökande i en månad (Mari-Leena Talvitie saml)
Muntligt spörsmål
MFT 19/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om asylsystemet (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 20/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands humanitära bistånd till Syrien (Saara Hyrkkö gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 21/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ansvarsfördelningen i fråga om invandring i Europa (Anders Adlercreutz sv)
Muntligt spörsmål
MFT 22/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens åtgärder om coronaviruset påverkar tillgången på läkemedel (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
MFT 23/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om coronavirusets inverkan på världshandeln och finländska företag (Hanna Huttunen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 24/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Matias Mäkynens begäran om befrielse från medlemskap i ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
BEF 6/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Flygskatt
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen
Lagmotion
Timo
Heinonen
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 6.3.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.25. 
Senast publicerat 09-03-2020 11:09