Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 18/2021 rd Plenum Torsdag 4.3.2021 kl. 16.01—17.01

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 17.01. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (16.01—17.01). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-356499Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om höjda bränslepriser (Jukka Mäkynen saf)

Muntligt spörsmålMFT 34/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om terapigarantin (Ville Kaunisto saml)

Muntligt spörsmålMFT 35/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om anskaffningen av coronavaccin (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 36/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om främjande av den finska vaccinproduktionen (Merja Kyllönen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 37/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om bevarande av Finlands konkurrenskraft (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 38/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 13/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2021. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 14/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2021. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 22/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2021. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 5.3.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.01.